Donateurs / Ereleden

Donateurs

Wij zijn blij met de steun van onze donateurs! Zo zijn wij in staat om gezellige activiteiten voor onze leden te organiseren.

Wilt u ook donateur worden? Neemt u dan contact op met de penningmeester.

Donateurs
Fam. J. Domburg Fam. T.C. Scheer
Fam. B.H. de Bruin De heer B. Stoppelenburg
Mevr. R. v.d. Pol Mevr. B. van Winkel
Fam. C. de Ruiter Fam. D. Zwaneveld

Ereleden

Wij zijn ook trots op onze ereleden.

Ereleden
Mevr. M. van den Bergh Mevr. B. van Winkel
Mevr. R. van de Pol Mevr. R. Louwers
Mevr. M. de Ruiter Mevr. J. de Bruin
Mevr. L. Komrij Mevr. A. Bunnik
Mevr. C. Zwaneveld Dhr. C. Swieb