28 mei start freerunlessen buiten

De buiten - freerunlessen starten op donderdag 28 mei, volgens onderstaand schema.

Let op! de verdeling van de leeftijdsgroepen is aangepast!

DONDERDAG

Locatie: schoolplein Verhoeff-Rollmanschool, Dronenplein 1

Groep Tijd Leiding
Freerun basisschool leeftijd 18.00 – 19.00 uur Glenn en Owen
Freerun middelbare school 19.15 – 20.15 uur Glenn en Owen

Voor de buitenlessen ben je verplicht om je op te geven. Dit gaat via een app. Volgende week wordt er een mail met een uitnodiging en uitleg hiervoor gemaild naar de betreffende leden.

Uiteraard houden wij ons bij deze buitenlessen aan de richtlijnen en maatregelen die in deze tijd gelden:

  • De leiding houdt 1,5 meter afstand van elkaar en de deelnemers.
  • Deelnemers in basisschoolleeftijd hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Bij deze groepen mogen maximaal 20 kinderen mee doen.
  • Deelnemers van middelbare school leeftijd moeten wel 1,5 meter afstand houden van elkaar. Bij deze groepen mogen er maximaal 15 personen mee doen.
  • Tussen de lessen is een kwartier haal-breng tijd, waardoor de groepen elkaar niet tegenkomen.
  • Deelnemers mogen door maximaal 1 iemand worden gebracht en gehaald. Zij dienen maximaal 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn en na de les direct te vertrekken. Ouders mogen niet blijven.
  • Deelnemers komen in sportkleding en kunnen zich op de locatie niet verkleden.
  • Er is geen mogelijkheid om van een toilet gebruik te maken.
  • Deelnemers wassen thuis voor de les en na de les de handen.
  • Als je verkouden bent of andere corona-symptomen hebt of iemand binnen het gezin heeft dit, mag je niet deelnemen aan de les.