Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Op dinsdag16 april om 20.00 uur houden wij onze jaarlijkse Algemene Leden vergadering (ALV). Deze vergadering is bedoeld voor alle leden en ouders / verzorgers van onze leden en ereleden. Via deze weg nodigen we jullie van harte uit om hierbij aanwezig zijn.

 

Locatie: Het Anker, Pastorieplein 2 (naast de dorpskerk)

 

De agenda ziet er als volgt uit:

 

Agenda ALV

1.     Welkom en opening.

2.     Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 4 april 2023.

3.     Bestuurszaken.

4.     Jaarverslag van de secretaris over 2023.

5.     Jaarverslag van de penningmeester over 2023 + begroting 2024.

6.     Verslag van de kascontrolecommissie.

7.     Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.

8.     Rondvraag en wat verder ter tafel komt.