Turnen / Gymnastiek

Vanaf groep 3 tot en met groep 8 van de basisschool bieden wij voor meisjes turn- en gymnastieklessen aan. Hoe ouder het kind, hoe meer het turnelement in de lessen komt. De lessen worden gegeven in een moderne sportzaal met veel turntoestellen. We oefenen op onder andere evenwichtsbalk, trampoline, brug, lange mat, kast, pegasus en tumblingbaan. Aan het begin of einde van de les wordt er vaak een gezamenlijk spel gedaan. Bij alle lessen zijn assistenten aanwezig voor extra begeleiding. Een paar keer per jaar wordt er getraind voor turnwedstrijden. Wij bieden op dit moment geen jongens turnen aan. 

Aspiranten

Turnles voor meisjes vanaf de middelbare school op alle turntoestellen. De deelnemers hebben inspraak over de inhoud van de les. Er is veel aandacht voor plezier in bewegen en onderling contact. Bij alle lessen zijn assistenten aanwezig voor extra begeleiding. Een paar keer per jaar wordt er getraind voor turnwedstrijden

18+groep

Turnen voor 18+ leden. Iedereen traint op eigen niveau en is vrij om te bepalen welke toestellen je wilt trainen. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en gezelligheid! 

Selectie

Speciale turnlessenvan anderhalf of twee uur voor kinderen die hiervoor gevraagd worden. De lessen worden gegeven naast het recreatieve lesuur. Er is veel persoonlijke aandacht en er wordt gedisciplineerd getraind. Bij deze groepen is het verplicht om aan wedstrijden mee te doen. 

Klik hier voor het actuele lesrooster.